Home » Review truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương- TG Tuyết Mãn Cung Giao

Review truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương- TG Tuyết Mãn Cung Giao

by Nguyễn Chung
review vĩnh hằng thánh vương - tuyết mãn cung giao

1. Sơ lược nội dung

Nhân vật chính Tô Tử Mặc là một thiếu niên 17 tuổi thông minh cơ trí, thâm trầm lãnh tĩnh, quyết đoán sát phạt. Sống trong thế giới phàm nhân, hắn nổi tiếng là thiên tài học vấn trong Bình Dương trấn. Do một lần “mạo phạm thần tiên” nên đường công danh bị mất hết, may mắn giữ lại một mạng.

Thương Lãng chân nhân của Bích Hà cung là một tu sĩ Kim Đan kỳ, đối với phàm nhân mà nói thì hắn là một tồn tại không cách nào với tới. Kẻ này tham lam chuộng hư vinh, vì Tô Tử Mặc không quỳ xuống lạy hắn mà ra tay sát hại Truy Phong, chú ngựa trung thành có linh tính hết lòng bảo vệ chủ nhân. Không chỉ thế, Trầm Mộng Kỳ, người có hôn ước với hắn lại vì đạt được cơ duyên tu hành mà khinh thường hắn là phàm nhân, cắt đứt nhân duyên.

Thù này đã kết, Tô Tử Mặc quyết tâm tu hành để báo thù rửa hận cho Truy Phong, con vật mà hắn yêu thương như người thân của mình. Nhưng hắn lại không có linh căn, hoàn toàn không thể nào tu luyện.

Chính lúc này, Điệp Nguyệt, một cường giả bí ẩn vô tình được Tô Tử Mặc cứu sống hai năm trước ban cho hắn một bộ công pháp của Yêu tộc. Từ đó hắn đi trên con đường tu hành trái ngược với mọi người, cơ duyên và nguy hiểm hắn gặp phải luôn song hành với nhau.

Tô Tử Mặc là người trọng tình trọng nghĩa nhưng cũng rất thông minh sát phạt, nhiều lần gặp nguy hiểm hắn đều dựa vào tài trí của mình mà thoát hiểm. Tuy được tác giả buff không ngừng nhưng hắn vẫn ăn hành rất thường xuyên khiến cho người đọc không bị nhàm chán bởi các tình tiết bàn tay vàng quá lố như trong những truyện khác.

2. Cảnh giới tu luyện

2.1. Tu Tiên

Tiểu Thiên Thế Giới:

1 Phàm Nhân

2. Hậu Thiên

3. Tiên Thiên

4. Ngưng Khí

5. Trúc Cơ

6. Kim Đan (Chân Nhân)

7. Nguyên Anh (Chân Quân)

8. Phản Hư (Đạo Nhân)

9. Pháp Tướng (Đạo Quân)

10. Hợp Thể (Đại Năng)

– Bán Tổ

11. Đại Thừa (Tổ cảnh: Lão Tổ/ Lão Yêu)

12. Độ Kiếp (Lĩnh Ngộ Thần Thông –> Hoàng Giả – Hoàng Tiên/ Hoàng Ma/ Hoàng Nguyên)

Trung Thiên Thế Giới:

13. Huyền Nguyên (Tiểu Thần Thông)

14. Địa Nguyên (Đại Thần Thông)

15. Thiên Nguyên (Tuyệt Thế Thần Thông)

16. Chân Nhất (Vô Thượng Thần Thông –> Chân Tiên/ Chân Ma/ La Hán/ Chân Linh)

 • Quy Nhất
 • Thiên Nhân
 • Không Minh
 • Động Hư

17. Động Thiên – Vương Giả (Tiên Vương/ Ma Vương/ Thiên Vương)

 • Tiểu Động Thiên (Phổ thông)
 • Đại Động Thiên (Tuyệt thế)
 • Viên Mãn Động Thiên (Vô Thượng – Đỉnh cao Vương giả)
 • Đại Viên Mãn Động Thiên (Chuẩn Đế)

18. Thế Giới Cảnh – Đế Quân

 • Phổ thông
 • Tuyệt thế
 • Đỉnh cao

Đại Thiên Thế Giới:

19. Ngưng Đạo – Đại Đế (Tôn Giả)

 • Thế Giới Biến (Tôn Giả Nhất Biến)
 • Huyết Nhục Biến (Tôn Giả Nhị Biến)
 • Nguyên Thần Biến (Tôn Giả Tam Biến)
 • Vô Thượng Tôn Giả

20. Ngộ Đạo (Thiên Tôn)

 • Tiểu Thành (Thiên Tôn)
 • Đại Thành (Đại Thiên Tôn)
 • Viên Mãn (Chí Thiên Tôn)
 • Vô Thượng Thiên Tôn

21. Ngự Đạo (Đạo Tôn)

 • Tiểu Thành (Đại Tôn)
 • Đại Thành (Chí Tôn)
 • Vô Thượng Đạo Tôn

22. Hợp Đạo

 • Thánh Nhân
 • Đại Thánh
 • Thánh Vương

2.2. Võ Đạo:

1 Biến: Cửu Ngưu Nhị Hổ (Luyện Thể)

2 Biến: Ngũ Khí Triều Nguyên (Tạng Phủ)

3 Biến: Đồng Bì Thiết Cốt (Đao Thương Bất Nhập, Thủy Hỏa Bất Xâm)

4 Biến: Thân Súc [Co Duỗi] Như Ý (Thay Hình Đổi Dạng)

5 Biến: Huyết [Máu] Như Duyên Hống (Huyết Chì Thủy Ngân –> Huyết Như Hải Triều –> Huyết Mạch Dị Tượng)

6 Biến: Khí Huyết Kim Đan (Kim Đan Cảnh)

7 Biến: Đạp Đấu Bố Cương (Tăng Chiến Lực)

8 Biến: Kim Cương Bất Hoại (Tăng Phòng Thủ)

9 Biến: Long Tượng Chi Lực (Sức Mạnh Thần Long – Sức Mạnh Thần Tượng)

10 Biến: Võ Hồn

 • Sơ Kỳ (Nguyên Anh)
 • Trung Kỳ (Phản Hư)
 • Hậu Kỳ (Pháp Tướng)
 • Viên Mãn (Hợp Thể)
 • Đại Viên Mãn (Đại Thừa)

11 Biến: Mệnh Luân

 • 1 Luân (Độ Kiếp – Hoàng Giả)
 • 3 Luân (Đỉnh Huyền Nguyên)
 • 6 Luân (Đỉnh Địa Nguyên)
 • 9 Luân (Đỉnh Thiên Nguyên)

12 Biến: Chân Võ (Chân Nhất)

 • Sơ Kỳ (Quy Nhất)
 • Trung Kỳ (Thiên Nhân)
 • Hậu Kỳ (Không Minh)
 • Viên Mãn (Động Hư)
 • Đại Viên Mãn (Tiểu Động Thiên)

13 Biến: Võ Vực (tiểu cảnh giới là so sánh chiến lực với hệ thống tu luyện Tiên, Phật, Ma 3 Đạo – vd: Võ Vực sơ kỳ có chiến lực ngang Động Thiên Vương giả Đại Động Thiên, các cảnh giới từ Võ Hồn trở đi cũng vậy)

 • Sơ Kỳ (Đại Động Thiên)
 • Trung Kỳ (Viên Mãn Động Thiên)
 • Hậu Kỳ (Đại Viên Mãn Động Thiên)
 • Viên Mãn (Chuẩn Đế)
 • Đại Viên Mãn (Đế Quân)
 • Vạn Pháp Quy Nhất
 • Đại Đế
 • Ngưng Đạo
 • Ngộ Đạo
 • Ngự Đạo
 • Hợp Đạo.

Cảm nghĩ cá nhân: Bộ truyện có nhiều điểm đáng khen ngợi, bối cảnh hoành tráng cho người đọc mặc sức tưởng tượng, hệ thống tu luyện hợp lý, tình tiết truyện diễn biến đặc sắc và những cảnh chiến đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, cái kết lại có phần đuối. Nhân vật chính giải quyết vấn đề tài nguyên hữu hạn của thế giới bằng việc tạo ra các luật lệ để những sinh linh đạt đến Thánh cảnh buộc phải hợp đạo và bị Đạo thôn phệ mà không phải siêu thoát thiên địa. Nói cách khác là chuyển chúng sinh từ một cái lồng giam nhỏ sang một cái lồng giam lớn hơn.

Related Posts

Leave a Comment